Na realizaci projektu domácí hospicové péče naší organizace jsou
poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně ve
výši 100 000 Kč pro rok 2019. Děkujeme za velkou podporu, pomoc a
spolupráci.