Domácí hospicová péče v Plzni se začala utvářet v r. 2015 a první klient byl do ještě tehdejšího mobilního hospice Náruč přijat 18.1.2016. S denní kapacitou 2 – 4 klienti se jednalo o malý, domácký hospic. Zdravotní tým byl tvořen z lékaře s atestací v paliativní medicíně, zdravotními sestrami a psychologem. Během prosince 2016 celý zdravotní tým přešel do plzeňské hospicové péče Domov. Dojezdový rádius se nachází cca. 40 km od Plzně a zdravotní sestřičky jsou k dispozici nemocným a jejich rodinám v kteroukoliv denní či noční dobu. Do 31.12.2018 prošlo domácím hospicem na 150 nemocných v konečném stádiu onemocnění a jejich rodin.

Od 3/2017 má domácí hospic otevřeno Odborné sociální poradenství pro klienty hospice a také pro veřejnost.

Od 9/2018 poskytuje terénní odlehčovací služby, více se o nich můžete dozvědět v oddíle Naše služby. Najdete zde i informace o Paliativní ambulanci, která je poskytována hospicovými lékaři.

Tým hospice je tvořen odbornými lékaři, zdravotními i dětskými sestrami, pečovatelkami, vedoucí odlehčovacích služeb, sociální pracovnicí, psycholožkou a do rodin může vstoupit i duchovní.

Tým, který není u klientů většinou vidět, je tvořen ředitelkou, účetní a pracovníky pro získávání finančních zdrojů.

 

NÁŠ TÝM:

 

Lékaři:

MUDr. Štěpán Bejvančický

MUDr. Ing. Tomáš Votava

MUDr. Sýkorová Aneta

 

Zdravotní sestry (naše Andělky):

Vendulka Beránková

Jana Červánková

Mgr. Tereza Kunstmüllerová, DiS., MBI

Romana Kurcová

Zora Knížková

Bc. Hana Tlustá

Ludmila Romová

Bc. Lenka Vrabcová

Daniela Vodičková

 

Pečovatelé/ky:

Romana Kurcová

Jaroslava Hrubá

Tereza Krajdlová

Hana Formánková

Veronika Pavlíková

Jana Burdová

Jana Korbelová

Pavel Mareš

Ivana Holubová

 

Psychologická podpora:

Mgr. Jana Moučková

 

Sociální pracovník:

Bc. Hana Petruccelli

 

Duchovní:

Jiří Barhoň – kaplan pro nemocné

Anděla Bednářová – pastorační pracovnice

 

Ředitelka:

Jana Červánková

 

Pracovníci pro získávání finančních zdrojů, grantoví specialisté:

Mgr. Dagmar Hamerníková

probíhá výběrové řízení

 

Účetní:

probíhá výběrové řízení

 

 

Spolupracujeme:

Hospic sv. Lazara, Plzeň www.hsl.cz

Ambulance Plus – chirurgie http://ambulanceplus.cz/

MUDr. Míťa Rosenberg – odborný urolog

Domácí hospic Duha – Hořice http://www.hospic-horice.cz/

Domácí hospic Sv. Jiří – pobočka Tachov www.hospiccheb.cz/mobilni-hospic-tachov