O nás

Domácí hospicová péče v Plzni se začala utvářet v r. 2015 a první klient byl do ještě tehdejšího mobilního hospice Náruč přijat 18.1.2016. S denní kapacitou 2 – 4 klienti se jednalo o malý, domácký hospic. Zdravotní tým byl tvořen z lékaře s atestací v paliativní medicíně, zdravotními sestrami a psychologem. Během prosince 2016 celý zdravotní tým přešel do plzeňské hospicové péče Domov. Dojezdový rádius se nachází cca. 25 km od Plzně a zdravotní sestřičky jsou k dispozici nemocným a jejich rodinám v kteroukoliv denní či noční dobu. Do 31.12.2017 prošlo domácím hospicem na 85 nemocných v konečném stádiu onemocnění a jejich rodin.

Od 15.3.2017 má domácí hospic otevřeno Odborné sociální poradenství pro klienty hospice a také pro veřejnost. Hospicový tým se rozrostl postupně o lékařky onkoložky, nové sestřičky a od 10/2017 o stálou sociální pracovnici.

 

NÁŠ TÝM:

 

Lékaři:

MUDr. Štěpán Bejvančický

MUDr. Franková Alena

MUDr. Pohorská Anežka

 

Zdravotní sestry (naše Andělky):

Vendulka Beránková

Jana Červánková

Mgr. Tereza Kunstmüllerová, DiS., MBI

Romana Kurcová

Zuzana Topičová

PhDr. Květoslava Vachudová

Soňa Vokáčová

 

 

Psychologická podpora:

PhDr. Vlasta Romanová

 

Sociální pracovník:

Bc. Marie Selnerová, DiS.

 

 

Duchovní:

Jiří Barhoň – kaplan pro nemocné