Služby

 

PRO INFORMACE O SLUŽBĚ DOMÁCÍHO HOSPICE A PRO DOMLUVU O MOŽNÉM PŘIJETÍ DO PÉČE VOLEJTE, PROSÍME, VE VŠEDNÍ DNY V ROZMEZÍ 9 -15 HODIN TELEFONNÍ ČÍSLO 733 300 455. MIMO DANOU DOBU PLATÍ  POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA POUZE PRO NAŠE STÁVAJÍCÍ KLIENTY.

Náš hospicový tým nabízí pacientům v terminálním stádiu onemocnění a jejich rodinám:

 • Lékařskou péči
 • Sesterskou péči v domácím prostředí klienta, včetně telefonické pohotovosti  24 hod/ 7 dní v týdnu
 • Psychologickou pomoc rodině a nemocnému
 • Zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • Zapůjčení potřebných zdravotnických přístrojů
 • Podporu a pomoc rodině v době po úmrtí klienta
 • Odborné sociální poradenství (viz. níže)

 

Podmínky přijetí do domácího hospice:

 • Pacient zná svou diagnózu a svobodně se rozhodl zůstat v domácím prostředí ve společnosti svých blízkých.
 • Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u něj ukončena kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení).
 • Alespoň jeden blízký se rozhodl převzít odpovědnost za celodenní péči o nemocného. Je schopný zajistit podávání léků dle rozpisu lékaře.
 • Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, zaměřenou na léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší.
 • Tým hospice je schopen odborně a kapacitně zajistit nemocnému adekvátní péči.
 • Místo bydliště, kde je o nemocného pečováno, není vzdáleno více jak 30 km od kontaktního pracoviště hospice v Plzni.
 • Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů.
 • Ode dne přijetí do péče si nemocný nebo jeho pečující přispívá na každý den částkou 200 Kč, viz aktuální ceník umístěný níže.

 

Odborné sociální poradenství

Cílem služby je pomoci vyrovnat se jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a osobám pozůstalým s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že pomůžeme klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, které se smrtí anebo s pečováním o osobu nevyléčitelně nemocnou souvisí (pomoci se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí, např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče, psychologická pomoc). Poskytneme informace a rady k tomu, že je možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.

Služba je určena všem od 3 let věku, především však osobám starším 15 let, kterých se odchod ze života dotýká – preterminálně a terminálně nemocným, pečujícím osobám, osobám blízkým a příbuzným umírajících osob, těm, kteří zvažují péči o těžce nemocného a těm, kteří truchlí po odchodu blízkého člověka. Cílovou skupinou jsou

 • klienti, pečující osoby a jejich rodiny, kterým je nebo byla poskytována zdravotní služba neziskové organizace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
 • lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v důsledku preterminální či terminální fáze svého těžkého onemocnění nebo onemocnění člena rodiny, pro blízké osoby nemocného a pro pozůstalé.

Pokud se pracovník poradny není schopen s uživatelem dorozumět (např. sluchově postižení, cizinci), je nutné, aby si uživatel zajistil tlumočníka.

Sociální poradenství je poskytováno terénní formou přímo v rodinách klientů nebo v kanceláři kontaktního místa plzeňské hospicové péče Domov, z.ú., na adrese Sušická 141/33, Plzeň. Zároveň je možný telefonický, písemný nebo elektronický kontakt. Platné kontaktní údaje jsou umístěny na webových stránkách      www.domov-plzen.cz.

 


Ceník služeb:

http://domov-plzen.cz/?wpdmpro=cenik

Žádost o příjetí: 

http://domov-plzen.cz/?wpdmpro=zadost-o-prijeti

 


Spolupracujeme:

Hospic sv. Lazara, Plzeň www.hsl.cz

Ambulance Plus – chirurgie http://ambulanceplus.cz/

MUDr. Míťa Rosenberg – odborný urolog

Domácí hospic Duha – Hořice http://www.hospic-horice.cz/

Domácí hospic Sv. Jiří – pobočka Tachov www.hospiccheb.cz/mobilni-hospic-tachov