O službě

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologického onemocnění či interních chorob (kardiální selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání,…), u kterých je ukončena kurativní léčba a dále je indikována léčba symptomatická . V rámci ambulance jsme schopni rovněž převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu.

  • Lékaři paliativní ambulance zajišťují péči o nemocného také v jeho domácím prostředí. Cílem je především zkvalitnění života nemocného, léčba bolesti a tišení nepříznivých symptomů (nechutenství, zvracení, dušnost, úzkost a deprese).
  • Ambulance spolupracuje s praktickými lékaři, pracovišti domácí péče. Domácím hospicem DOMOV a hospicem sv. Lazara.
  • Podmínkou pro poskytování péče je doporučení ošetřujícího lékaře (praktický lékař, klinický či radiační onkolog, pneumolog, hematoonkolog, kardiolog, nefrolog) včetně jednoznačně vyjádření o ukončení kurativní léčby. Dále je nezbytné aby pacient byl plně informován o svém zdravotním stavu a prognóze onemocnění.

V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí, ev. zajistit lůžkový hospic či jiná následná lůžka. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři a specializovanými lékaři ( např. pneumolog, kardiolog,…).

Ceník:

Vstupní konzultace: 300 Kč
Každá další konzultace: 200 Kč
Návštěvní služba u pacienta: 400 Kč + 4 Kč/km (měřeno z ambulance do místa bydliště a zpět)

Provozní doba

Sušická 141/33 (přízemí)
326 00 Plzeň
tel. 730 588 700 (středa 15.30 – 17.30 hod.)
ordinační doba:  středa 15.30 – 17.30 hod., vždy po telefonické objednávce
návštěvní hodiny: dle domluvy,  po telefonické objednávce
Otevřeno od 16.5.2018