O službě

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologického onemocnění či interních chorob (kardiální selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání…), u kterých je ukončena kurativní léčba a dále je indikována léčba symptomatická . 

  • Lékaři paliativní ambulance zajišťují péči o nemocného také v jeho domácím prostředí. Cílem je především zkvalitnění života nemocného, léčba bolesti a tišení nepříznivých symptomů (nechutenství, zvracení, dušnost, úzkost a deprese).

 

  • Je nezbytné aby byl pacient plně informován o svém zdravotním stavu a prognóze onemocnění.

 

  • V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, může ambulance navázat domácí hospicovou péčí, ev. zajistit lůžkový hospic či jiná následná lůžka. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři.               

 

  •   Ceník:                                                                                                                                                                                                                                             Vstupní konzultace: 300 Kč                                                                                                                                                                                                        Každá další konzultace: 200 Kč                                                                                                                                                                                            Návštěvní služba u pacienta: 400 Kč + 4 Kč/km (měřeno z ambulance do místa bydliště a zpět)   
  •   Provozní doba:                                                                                                                                                                                                                    Sušická 141/33 (přízemí), Plzeň, 326 00                                                                                                                                                                                        tel. 730 588 700, ambulance@domov-plzen.cz                                                                                                                                                                                ordinační doba: středa 13 – 16 hod., vždy po telefonické objednávce, návštěvní hodiny: dle domluvy,  po telefonické objednávce 
Otevřeno od 16.5.2018