Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologického onemocnění či interních chorob (kardiální selhávání, pokročilá stadia chronické obstrukční plicní nemoci, jaterní cirhozy, ledvinné selhávání,…), u kterých je ukončena kurativní léčba a dále je indikována léčba symptomatická . V rámci ambulance jsme schopni rovněž převazu chronických ran, aplikace rehydratačních infuzí, punkce ascitu.

  • Lékaři paliativní ambulance zajišťují péči o nemocného také v jeho domácím prostředí. Cílem je především zkvalitnění života nemocného, léčba bolesti a tišení nepříznivých symptomů (nechutenství, zvracení, dušnost, úzkost a deprese).
  • Ambulance spolupracuje s praktickými lékaři, pracovišti domácí péče. Domácím hospicem DOMOV a hospicem sv. Lazara.
  • Podmínkou pro poskytování péče je doporučení ošetřujícího lékaře (praktický lékař, klinický či radiační onkolog, pneumolog, hematoonkolog, kardiolog, nefrolog) včetně jednoznačně vyjádření o ukončení kurativní léčby. Dále je nezbytné aby pacient byl plně informován o svém zdravotním stavu a prognóze onemocnění.

V případě, že již není pacient ambulantních kontrol schopen, můžeme navázat domácí hospicovou péčí, ev. zajistit lůžkový hospic či jiná následná lůžka. Rovněž úzce spolupracujeme s praktickými lékaři a specializovanými lékaři ( např. pneumolog, kardiolog,…).