Odborné sociální poradenství

Cílem služby je pomoci vyrovnat se jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a osobám pozůstalým s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že pomůžeme klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, které se smrtí anebo s pečováním o osobu nevyléčitelně nemocnou souvisí (pomoci se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí, např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče, psychologická pomoc). Poskytneme informace a rady k tomu, že je možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.

Služba je určena všem od 3 let věku, především však osobám starším 15 let, kterých se odchod ze života dotýká – preterminálně a terminálně nemocným, pečujícím osobám, osobám blízkým a příbuzným umírajících osob, těm, kteří zvažují péči o těžce nemocného a těm, kteří truchlí po odchodu blízkého člověka. Cílovou skupinou jsou

  • klienti, pečující osoby a jejich rodiny, kterým je nebo byla poskytována zdravotní služba neziskové organizace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
  • lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v důsledku preterminální či terminální fáze svého těžkého onemocnění nebo onemocnění člena rodiny, pro blízké osoby nemocného a pro pozůstalé.

Pokud se pracovník poradny není schopen s uživatelem dorozumět (např. sluchově postižení, cizinci), je nutné, aby si uživatel zajistil tlumočníka.

Sociální poradenství je poskytováno terénní formou přímo v rodinách klientů nebo v kanceláři kontaktního místa plzeňské hospicové péče Domov, z.ú., na adrese Sušická 141/33, Plzeň. Zároveň je možný telefonický, písemný nebo elektronický kontakt. Platné kontaktní údaje jsou umístěny na webových stránkách www.domov-plzen.cz.

ambulantní poradenství:

středa 13 – 15.30 hod.

terénní poradenství:

středa 8 – 12 hod. (po tel. domluvě s klientem na tel. čísle 731 632 788 – soc. pracovnice Karolína Kuncová, DiS.)