Menu Zavřeno

Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú. (domácí hospic)

Mobilní (domácí) hospic Domov je nezisková organizace, pečující o dětské i dospělé nemocné v konečném stádiu onemocnění v jejich domovech. Jedná se především o nemocné s rakovinou.

Hospicový tým je složen z odborného garanta – paliatra, z dalších lékařů, zdravotních a dětských sester, sociální pracovnice, psycholožky, pečovatelů/ek a duchovního.
 
Péče hospice zahrnuje především: návštěvy lékaře, služby zdravotních sester, 24 hodinovou telefonickou pohotovost (při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci), zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek (kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace…), pomoc rodině v době při a po úmrtí jejich blízkého, návštěvy pozůstalých v době truchlení.
 
Dojezdový rádius hospice zahrnuje město Plzeň a obce, vsi, města do vzdálenosti cca. 40 km od kontaktního místa hospice v Plzni.

Dále hospic poskytuje sociální poradnu a terénní odlehčovací služby, více informací v oddíle Služby. 

Péče hospice začíná v okamžiku, kdy je nemocnému ukončena léčba vedoucí k uzdravení a dále je mu poskytována jen léčba paliativní, symptomatická – jsou mírněny příznaky provázející závěr nemoci a odcházení. Nemocný si přeje zůstat doma a jeho blízcí o něj chtějí a mohou celodenně pečovat.

 

Pokud potřebujete služby domácího hospice, volejte v pracovní dny od 9 – 15 hodin na na tel. číslo +420 731 632 788 (sl. Kuncová) nebo +420 733 555 991 (hospicové sestřičky).

"Domov jsou ruce, do kterých smíš plakat." Miroslav Válek

 

 Děkujeme za významnou podporu našeho Domova, kterou nám poskytla ZP MV ČR 211, největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice.

Náš hospic je přidruženým členem Fóra mobilních hospiců.

aktuálně

Od 1.8.2019 jsme zapojeni do projektu PODPORA PALIATIVNÍ PÉČE – ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI DOMÁCÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE. Děkujeme MZČR za finanční podporu.