Děkujeme paní Haně Wagnerové za krásný dar pro náš hospic.