Začínáme čtvrtý rok péče o těžce nemocné pacienty, kterým zbývá jen několik málo dní, týdnů života.

Loňský rok jsme sloužili a pomoc poskytovali 66 nemocným a jejich rodinám. Za celou dobu naší existence se jednalo již o 153 pacientů.

Rok 2018 byl v mnohém nový, ale povětšinou z hlediska finančního hodně těžký. Podařilo se nám na podzim začít poskytovat sociální terénní odlehčovací služby a klienty máme především ze vsí okolo Plzně. Jsme schopni poskytnout i vícehodinové služby a věk našich klientů není omezen. Služby jsou určeny zdravotně znevýhodněným osobám a seniorům.

Náš zdravotní a sociální tým je tvořen z kvalitních a empatických lidí, za které bych dala ruku do ohně. Děkuji každému z nich za každý okamžik, který našim nemocným a klientům věnovali a ještě věnují.

A děkuji každému z Vás, kdo jste našemu hospici pomohli a věnovali nám finanční dar na provoz.

Věříme, že tento nový rok bude pro nás pozitivnější a podaří se nám hospic zastabilizovat. Přeji Vám všem za nás šťastný a poklidný rok 2019.

Jana Červánková, ředitelka