dětský hospic

Součástí našeho domácího hospice je i dětský tým v čele s MUDr. Ing. Tomášem Votavou. Pan doktor spolu s dětskými sestřičkami pečuje o těžce nemocné dětské pacienty v jejich domovech. Postupem času se v nás začala rodit myšlenka vytvořit kamenný dětský hospic. Jsme teprve na začátku. Ušli jsme několik kroků z dlouhé cesty, na jejímž konci je dům pro těžce nemocné děti a jejich rodiny. Držte nám palce a pokud chcete přiložit ruku k dílu, kontaktujte nás.
 
 

Definice dětského lůžkového hospice 

(dle sekce dětské paliativní péče ČSPM)

Dětský lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující specializovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Zaměřuje se na zlepšení kvality života dětí a mladých lidí se závažným onemocněním, u kterých se neočekává, že budou žít v dospělosti, a jejich rodin. Poskytuje flexibilní a praktickou podporu celé rodině, často po mnoho let a v jakékoli fázi onemocnění dítěte nebo mladistvého. Služby dětského lůžkového hospice zahrnují převážně odlehčovací pobyty, pomoc při zvládání bolesti a jiných symptomů závažného onemocnění, a podporu rodinným příslušníkům, včetně sourozenců. Terminální péče o dětské hospitalizované pacienty nebývá ve srovnání s objemem poskytované respitní péče dominantní. Lůžkový hospic také nabízí podporu v období truchlení rodině tak dlouho, dokud bude potřeba.