Z Vašich dopisů

 

Vážená paní Červánková,

ráda bych Vám a Vašim skvělým sestřičkám poděkovala za obrovskou pomoc při doprovázení mé maminky na její poslední a nelehké cestě.  Poděkovat bych chtěla především za Vaši péči, protože lidé v terminálním stádiu nemoci si spoustu věcí sami obstarat nemohou a na základě vlastní zkušenosti už vím, že pečující nemají možnost jim ve všem vyhovět. Za trpělivost, protože jste k nám vzhledem k maminčinu stavu jezdily i čtyřikrát denně a často to bylo nutné i v noci. A i když jste přijely v „hodině mezi psem a vlkem“, nedala žádná z Vás nikdy najevo, že by to pro ni bylo jakkoli obtěžující. Za lidskost a shovívavost, protože těžké nemoci jdou často ruku v ruce s těžkými stavy. A žádná z Vás nikdy nevyjádřila nevoli nad tím, co bylo zrovna nutné aktuálně řešit. Za psychickou podporu, protože doba to byla velmi nelehká a někdy potřebovala podporu moje maminka a jindy zase já, její dcera. A vždy se nám jí dostalo…. Za humor (ano, Vendulko, to Vaše „ vyděržat, pijonjer“ si budu pamatovat). Někdy je mi smutno, že maminka, kterou si každý pamatuje jako usměvavou, milou, krásnou a energickou ženu ochotnou každému pomoci, zemřela v pouhých 63 letech. Co mně však hřeje na srdci je, že jsme jí s Vaší pomocí a podporou mohla dopřát poslední týdny jejího života v kruhu nejbližších a také důstojný odchod.

S úctou a přáním všeho dobrého. I.V. (dcera pacientky)

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi poděkovat Vám a celému Vašemu týmu. Měla jsem to velké štěstí, že jsem v okamžicích největšího zoufalství, že ztrácím milovanou bytost, zvedla telefon a našla pomoc Vaši a Vašich spolupracovnic. Nikdy nezapomenu, s jakou péčí, hlubokou empatií a citlivým osobním přístupem se dlouhé týdny staraly o mého manžela i o mne. Vnášely do naší bolesti uklidnění, pomáhaly nenásilně a nenápadně překonávat krušné chvíle spojené s odchodem manžela. Jsou to ženy vysoce profesionální, ale nikoli ve smysli odtažitosti, ale hluboce lidské se vzácným darem konejšit a smiřovat se s nevyhnutelným jak pacienta tak jeho blízké. Nikdy nebudu moci projevit dost vděčnosti a vždycky budou v mém srdci jako přítelkyně v nejtěžších chvílích mého života.

L.V. (manželka pacienta)

Vážené pracovnice Domova,

Dovolte, abychom Vám touto cestou jménem celé naší rodiny poděkovali za Vaší práci v hospicové domácí péči, která umožňuje těžce nemocným pacientům strávit poslední dny jejich života v pohodlí svého domova a kruhu svých nejbližších. Zároveň je jim poskytována díky Vaší organizaci potřebná zdravotní péče, takže jsou nemocnému minimalizovány bolesti či jiné nesnáze, které mu jeho zdravotní stav přináší, a tak je nemocnému umožněn nejvyšší životní standart, který je mu možné v dané situaci poskytnout. Děkujeme Vám za Váš profesionální přístup, empatii, rady a podporu samotné nemocné maminky, ale i ostatních členů rodiny. Hluboce si Vaší práce vážíme a jme rádi, že jsme mohli služeb Vaší organizace využít. Přejeme Vám mnoho sil ve Vaší další práci.

Rodina CH. (rodina pacientky)

Milá sestřičko Vendulko,

Moc na Vás všechny vzpomínám, mám Vás ráda. Přece jenom jsem s Vámi prožila jedny z nejdůležitějších okamžiků v životě. Máme se dobře, každý máme plno práce, za to jsem moc vděčná. Tatínek měl minulý týden pohřeb, bylo tam plno lidí. Moc mě to potěšilo, bylo vidět, že byl opravdu velice oblíbený, a že ho měli lidé rádi. Mezilidské vztahy jsou nakonec v životě to nejhodnotnější, co může člověk vybudovat. Všechny Vás moc a moc zdravíme z Přeštic, ať Vám Pán Bůh žehná a chrání Vás. Ještě jednou moc za všechno děkujeme.

P.M. (dcera pacienta)

Vážená paní Beránková,

nelehké období zatím všichni zvládáme, samozřejmě plni smutku, ale zvládáme… Děkujeme Vašemu hospicu za komplexní péči o umírající i jejich rodiny, shodli jsme se na tom, že Vaše pomoc nás i v nejtěžších chvílích držela nad vodou a nyní si i díky Vám snad můžeme říci, že jsme v této těžké životní zkoušce nezklamali a dědeček dostal v posledních týdnech života maximální možnou péči a lásku bližních v domácím prostředí. Rozhodli jsme se s mým bratrem, že Váš hospic finančně podpoříme formou daru, protože si uvědomujeme důležitost Vašich služeb, díky Vám možná stovky umírajících pacientů mohly v domácím prostředí obklopeni blízkými a to je hodnota, která je opravdu mimořádná.

P.Č.  (syn pacienta)

Vážená paní ředitelko, 

chtěla bych touto cestou moc poděkovat celému vašemu týmu sestřiček a lékařů. Hlavně za jejich laskavý, chápající a vřelý přistup jak ke mně, tak k mému manželovi. S jejich pomocí jsem dokázala zvládnout péči a odchod manžela v domácím prostředí, jak jsem mu slíbila. Sama bych to, hlavně psychicky, těžko zvládla. Pro mého manžela byla sestra Vendulka jako člen rodiny a ve všem ji poslechl, i v okamžiku, kdy už jsem sama byla bezradná. Moc děkuji sestře Irence, že tu pro mě byla v poslední fázi odchodu mého manžela. S takovým přístupem jsem se nikdy nesetkala a jsem jí za to velice vděčná. Ještě jednou děkuji moc vám všem. Jste lidé na svém místě a velice si vás vážím.

L.K. (manželka pacienta)

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi poděkovat Vašemu týmu za velice profesionální, trpělivý a laskavý doprovod naši rodiny, při péči o naši maminku, babičku paní A.H.. Vím, že to s námi nebylo úplně snadné, naše BABI byla velký generál do poslední chvíle, ale díky Vám jsme to zvládli.  Díky Vám za to. Až se doba komplikovaná přežene, rády bychom se s vámi setkaly osobně. I když Vaše služby jsou špičkové, věřím, že Vás dlouho nebudeme potřebovat, za to Vás budeme všude doporučovat,  ze srdce zvláštní poděkování Romče i sestřičce,  které jméno si za boha nevzpomenu a byla s námi u  poslední cesty….

H.P. (dcera pacientky)

Hospic pro nás znamená pomoc, podporu a ulehčení v naší nelehké situaci. Pan pečovatel nám velmi pomáhá s péčí o Honzíka (podávání jídla a pití, polohování, pomoc při osobní hygieně) a hlavně svým empatickým chováním.

S pozdravem, J.M. (maminka klienta odlehčovacích služeb)

Pro nás je důležitá jistota, že se můžeme obrátit s prosbou o pomoc a je nám ochotně vyhověno, já mám možnost bez obav odejít od manžela, jednání s vámi je příjemné a chápající i v otázkách týkajících se manželovy hygieny), díky vaší péči mám možnost zařídit si věci, které jsou časově náročnější a  manžel si v té době může povídat s paní pečovatelkou  na rodinná a společenská témata, což určitě přispívá ke zlepšení jeho orientace v čase. Jsme šťastní, že se manželův zdravotní stav od léta  díky  denní péči, pravidelnému rannímu cvičení, častým návštěvám u fyzioterapeutů i radám léčitele výrazně zlepšil. Především ve schopnosti chůze s oporou o hole, v komunikaci a orientaci v událostech. Bez podpory našich synů a jejich rodin bych tuto situaci nezvládla a pomoc ze strany vašeho zařízení mi přinesla pocit jistoty, klidu a větší časové volnosti.

H.H. (manželka klienta odlehčovacích služeb)

Ochotný a neuvěřitelně srdečný přístup ať sociálních pracovnic či lékařů, byl naprosto dechberoucí. Bez jejich pomoci, ať psychické, či fyzické, si neumím poslední fázi odchodu mého manžela vůbec představit. V momentě, kdy mi docházely síly a odvaha, stačil jeden telefonát a byly tu pro mě… pro nás. Funkci, kterou celý tým zastává, se nedá nazývat prací nebo zaměstnáním… Pro ně je to poslání, které předávají tím nejlaskavějším a nejvřelejším přístupem, který mohou člověku dát. Děkuji Vám.

L.S.T. (manželka pacienta)