Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.

Mobilní (domácí) hospic Domov je nezisková organizace, pečující o dětské i dospělé pacienty v konečném stadiu onemocnění v jejich domovech. Jedná se především o nemocné s rakovinou.

Péče domácího hospice zahrnuje především

lékařské a jiné zdravotnické služby

Jako jsou návštěvy lékaře specializujícího se na paliativní péči, ale také veškeré služby zdravotních a dětských sester.

24 hod. telefonickou pohotovost 

Při zhoršení zdravotního stavu nemocného zavolá pečující osoba sloužící sestřičce a ta do rodiny vyjíždí a řeší nastalou situaci.

zapůjčení zdravotnických přístrojů a pomůcek

Například kyslíkové koncentrátory, injekční pumpy, polohovací lůžka, antidekubitní matrace a další.

podporu a pomoc rodinám v kritické době

Pomoc rodině v době při a po úmrtí jejich blízkého, návštěvy pozůstalých v době truchlení.

Dojezdový rádius hospice zahrnuje město Plzeň a obce, vsi a města do vzdálenosti cca. 40 km od kontaktního místa hospice v Plzni.

Hospicový tým tvoří

  • odborný garant – paliatr
  • další lékaři
  • zdravotní a dětské sestry
  • sociální pracovnice
  • psycholožka
  • pečovatelky a pečovatelé
  • duchovní
 

Dále hospic poskytuje sociální poradnu a terénní odlehčovací služby, více informací v oddíle Služby

Péče hospice začíná v okamžiku, kdy je nemocnému ukončena léčba vedoucí k uzdravení a dále je mu poskytována jen léčba paliativní, symptomatická – jsou mírněny příznaky provázející závěr nemoci a odcházení. Nemocný si přeje zůstat doma a jeho blízcí o něj chtějí a mohou celodenně pečovat.

 

Pokud potřebujete služby domácího hospice, volejte v pracovní dny od 9 – 15 hodin na na tel. číslo +420 731 632 788 (sl. Kuncová) nebo +420 733 555 991 (hospicové sestřičky).

Domov jsou ruce, do kterých smíš plakat.

- Miroslav Válek
 

AKTUÁLNĚ Z HOSPICU​

 Děkujeme za významnou podporu našeho Domova, kterou nám poskytla ZP MV ČR 211, největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice.

Náš hospic je přidruženým členem Fóra mobilních hospiců.

Od 1.8.2019 jsme zapojeni do projektu PODPORA PALIATIVNÍ PÉČE – ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI DOMÁCÍ SPECIALIZOVANÉ PALIATIVNÍ PÉČE. Děkujeme MZČR za finanční podporu.