Služby

zdravotní péče

Náš hospicový tým nabízí pacientům v terminálním stádiu onemocnění a jejich rodinám: Lékařskou péči Sesterskou péči ...

péče o děti

Všichni členové našeho týmu již mnoho let pracují s hemato-onkologickými pacienty na Dětské klinice FN Plzeň. Vzhledem k ...​

paliativní ambulance

Ambulance paliativní medicíny je určena pacientům v pokročilých stádiích onkologického onemocnění či interních chorob (kardiální selhávání, pokročilá ...

sociální poradna

Cílem služby je pomoci vyrovnat se jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a osobám pozůstalým s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že ...​

terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby jsou určeny osobám se zdravotním postižením a seniorům. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí. Služba se dojednává po předchozí telefonické domluvě .....