Menu Zavřeno

PÉČE O DĚTI

PRO INFORMACE O SLUŽBĚ DOMÁCÍHO HOSPICE A PRO DOMLUVU O MOŽNÉM PŘIJETÍ DO PÉČE VOLEJTE, PROSÍME, VE VŠEDNÍ DNY V ROZMEZÍ 9 -15 HODIN TELEFONNÍ ČÍSLO 731 632 788 nebo 733 300 455. MIMO DANOU DOBU PLATÍ  POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA POUZE PRO NAŠE STÁVAJÍCÍ KLIENTY.

– nyní jsme již schopni zajistit paliativní péči v domácím prostředí i pro dětské pacienty

Tým zajišťující tuto péči: Lékaři – MUDr. Tomáš Votava, MUDr. Aneta Sýkorová, sestřičky – Zora Knížková, Bc. Jana Kučerová

Podmínky přijetí dětského klienta do péče:

– bydliště v Plzni a okolí (při delší vzdálenosti od Plzně dle individuální domluvy)

– rodiče, kteří jsou ochotni převzít část péče na svá bedra (tento rozsah bude vždy individuálně domluven)

– terminální fáze onemocnění (resp. bohužel nejsme zatím schopni pečovat v paliativní péči o děti v horizontu mnoha měsíců nebo let)

Naše možnosti :

– jsme schopni dojíždět do domácího prostředí

– komplexně zajistit individuální pomoc v různých aspektech obtíží – včetně koordinace řešení problémů:

– s bolestí – včetně konzultační činnosti Centra bolesti

– neurologických problémů (křeče, poruchy vědomí, včetně konzultační činnosti s neurologem)

– s dušností (včetně možnosti zajistit domácí oxygenoterapii)

– výživových problémů (včetně zajištění enterální pumpy apod.)

– chirurgické problémy (včetně převazů, ošetření ran apod)

– nelimitujeme typ diagnózy ani věk dítěte, v případě novorozenců ev. jiných méně obvyklých problémů (metabolické vady) jsme schopni nastavit domácí režim péče po konzultaci s ošetřujícím lékařem dítěte

– v případě, že se v průběhu péče o dítě situace změní a dojde k nutnosti hospitalizace, jsme schopni terminální (hospitalizační) péči zjistit na oddělení FN (Dětská klinika, hematoonkologické oddělení)

– máme v týmu zkušenou psycholožku (jak pro dítě, tak pro ostatní členy rodiny)

– u sociálně slabších rodin jsme schopni v některých aspektech rodině pomoci ve spolupráci se spřátelenými nadacemi a sociálními pracovnicemi

– umíme zajistit i klauny do domácího prostředí v rámci projektu „Přezuvky máme“

– můžeme zajistit duchovního

Naše zkušenosti a filozofie:

Všichni členové našeho týmu již mnoho let pracují s hematoonkologickými pacienty na Dětské klinice FN Plzeň. Vzhledem k dosavadní nedostupnosti péče o terminálně nemocné pacienty v domácím prostředí v našem regionu, jsme se již před asi 10 lety rozhodli aktivně se pokusit toto změnit. Postupně se za poslední roky počet dětí, které zemřou v naší paliativní péči v domácím prostředí zvyšuje na úkor dětí, které zemřou v nemocnici. Většina našich dětí v paliativní péči měla sice onkologickou diagnózu, ale máme již zkušenosti i s chlapečkem s metabolickou vadou nebo dětmi se spinální muskulární atrofií a ani jiné neonkologické diagnózy nepovažujeme za limitaci pro naši péči. V průměru tuto péči poskytujeme 2-4 dětem ročně. Je pro nás velmi důležité snažit se pomoci rodině v té nejtěžší možné životní situaci. S mnoha rodinami zůstáváme trvale v kontaktu, od mnoha rodičů máme i zpětnou vazbu týkající se jejich prožitků během celé naší péče. To, že nás rodina „pustí“ do svého velmi intimního a osobního prožitku se svým umírajícím dítětem považujeme za privilegium a snažíme se je nezklamat v jejich očekáváních.


Ceník služeb:

odkaz ke stažení – http://domov-plzen.cz/?wpdmpro=cenik

Žádost o příjetí: 

odkaz ke stažení – http://domov-plzen.cz/?wpdmpro=zadost-o-prijeti