domácí hospicová péče o děti a mládež

Pro informace o zdravotních službách domácího hospice a pro domluvu  možného přijetí do péče volejte, prosíme,  VE VŠEDNÍ DNY v rozmezí  8 – 15.30 hod. telefonní číslo 733 555 991. Pokud Vám telefon nezvedneme, jsme u pacientů a zavoláme Vám, až se vrátíme. Zdravotní tým hospice
 • nyní jsme již schopni zajistit paliativní péči v domácím prostředí i pro dětské pacienty

Podmínky přijetí dětského klienta do péče:

 • bydliště v Plzni a okolí (při delší vzdálenosti od Plzně dle individuální domluvy)
 • rodiče, kteří jsou ochotni převzít část péče na svá bedra (tento rozsah bude vždy individuálně domluven)
 • terminální fáze onemocnění (resp. bohužel nejsme zatím schopni pečovat v paliativní péči o děti v horizontu mnoha měsíců nebo let)

Naše možnosti :

 • jsme schopni dojíždět do domácího prostředí
 • komplexně zajistit individuální pomoc v různých aspektech obtíží – včetně koordinace řešení problémů:
 • s bolestí – včetně konzultační činnosti Centra bolesti
 • neurologických problémů (křeče, poruchy vědomí, včetně konzultační činnosti s neurologem)
 • s dušností (včetně možnosti zajistit domácí oxygenoterapii)
 • výživových problémů (včetně zajištění enterální pumpy apod.)
 • chirurgické problémy (včetně převazů, ošetření ran apod)
 • nelimitujeme typ diagnózy ani věk dítěte, v případě novorozenců ev. jiných méně obvyklých problémů (metabolické vady) jsme schopni nastavit domácí režim péče po konzultaci s ošetřujícím lékařem dítěte
 • v případě, že se v průběhu péče o dítě situace změní a dojde k nutnosti hospitalizace, jsme schopni terminální (hospitalizační) péči zjistit na oddělení FN (Dětská klinika, hematoonkologické oddělení)
 • máme v týmu zkušenou psycholožku (jak pro dítě, tak pro ostatní členy rodiny)
 • u sociálně slabších rodin jsme schopni v některých aspektech rodině pomoci ve spolupráci se spřátelenými nadacemi a sociálními pracovnicemi
 • umíme zajistit i klauny do domácího prostředí v rámci projektu „Přezuvky máme“
 • můžeme zajistit duchovního
 

Naše zkušenosti a filozofie:

Všichni členové našeho týmu již mnoho let pracují s hematoonkologickými pacienty na Dětské klinice FN Plzeň. Vzhledem k dosavadní nedostupnosti péče o terminálně nemocné pacienty v domácím prostředí v našem regionu, jsme se již před asi 10 lety rozhodli aktivně se pokusit toto změnit. Postupně se za poslední roky počet dětí, které zemřou v naší paliativní péči v domácím prostředí zvyšuje na úkor dětí, které zemřou v nemocnici. Většina našich dětí v paliativní péči měla sice onkologickou diagnózu, ale máme již zkušenosti i s chlapečkem s metabolickou vadou nebo dětmi se spinální muskulární atrofií a ani jiné neonkologické diagnózy nepovažujeme za limitaci pro naši péči. V průměru tuto péči poskytujeme 2-4 dětem ročně. Je pro nás velmi důležité snažit se pomoci rodině v té nejtěžší možné životní situaci. S mnoha rodinami zůstáváme trvale v kontaktu, od mnoha rodičů máme i zpětnou vazbu týkající se jejich prožitků během celé naší péče. To, že nás rodina „pustí“ do svého velmi intimního a osobního prožitku se svým umírajícím dítětem považujeme za privilegium a snažíme se je nezklamat v jejich očekáváních.