Odborné sociální poradenství - sociální poradna

ambulantní poradenství:

středa 13 – 15.30 hod., Domažlická 74, Plzeň, 318 00 

terénní poradenství:

po, út, st, čt, pá  9 – 11 hod. (po tel. domluvě na tel. čísle 731 632 788 – soc. pracovnice Bc. Karolína Kuncová, DiS.)

Cílem služby je pomoci vyrovnat se jak umírajícím, tak jejich blízkým osobám a osobám pozůstalým s nastávající či již nastalou smrtí, a to tak, že pomůžeme klientovi vyřešit existenční a jiné otázky, které se smrtí anebo s pečováním o osobu nevyléčitelně nemocnou souvisí (pomoci se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí, např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče, psychologická pomoc). Poskytneme informace a rady k tomu, že je možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.

Služba je určena všem od 3 let věku, především však osobám starším 15 let, kterých se odchod ze života dotýká – preterminálně a terminálně nemocným, pečujícím osobám, osobám blízkým a příbuzným umírajících osob, těm, kteří zvažují péči o těžce nemocného a těm, kteří truchlí po odchodu blízkého člověka. Cílovou skupinou jsou

 • klienti, pečující osoby a jejich rodiny, kterým je nebo byla poskytována zdravotní služba neziskové organizace Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
 • lidé, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v důsledku preterminální či terminální fáze svého těžkého onemocnění nebo onemocnění člena rodiny, pro blízké osoby nemocného a pro pozůstalé.

Pokud se pracovník poradny není schopen s uživatelem dorozumět (např. sluchově postižení, cizinci), je nutné, aby si uživatel zajistil tlumočníka.

Sociální poradenství je poskytováno terénní formou přímo v rodinách klientů nebo v kanceláři kontaktního místa plzeňské hospicové péče Domov, z.ú., na adrese Domažlická 74, Plzeň, 318 00 . Zároveň je možný telefonický, písemný nebo elektronický kontakt (socialní@domov-plzen.cz, tel. 731 632 788).

Poslání služby:

 • poskytovat odbornou poradenskou, psychickou a lidskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu závažného zdravotního stavu, blízkosti konce života a ztráty blízké osoby ocitli v nepříznivé sociální situaci. jsme zde pro nemocné v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění, pro pečující osoby i další členy rodiny, osoby blízké a pro pozůstalé.

Zásady poskytované služby:

 • ochrana lidského života
 • bezplatnost
 • anonymita
 • diskrétnost
 • individuální přístup a flexibilita
 • právo volby

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství:

 • zmapování situace u klienta
 • zprostředkování kontaktu s navazujícími službami
 • sociálně – terapeutické činnosti – orientace v soc. systémech
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc s vyplněním formulářů)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím